บริษัท โอโอไอเอ็ม จำกัด
OOIM Co., LTD.

Group of

OOI TECHNICA Co. Ltd. (Japan)
(CLICK HERE)

overview
ภาพรวมบริษัทฯ

OOIM Co.,Ltd. was established in November 2016 by a group of the experiences and highly skilled management team in electronic
industries business. we have been continuously expanded into various industries. With the widespread vision of management and continuously business growth expanding in Japan, in year 2016 vested in new company in Thailand. We also keep on expanding our investment up to order to support the continuous growth of industrial and also to accomplish our resolution as an integral part of success for our customers.


บริษัท โอโอไอเอ็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี พ. ศ. 2559 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและทีมผู้บริหารที่มีทักษะสูงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีการขยายอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจภายในประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังคงขยายการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม เพื่อให้การแก้ปัญหาของเราเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของลูกค้า

 
© 2017 www.ooim.co.th |