บริษัท โอโอไอเอ็ม จำกัด
OOIM Co., LTD.

Group of

OOI TECHNICA Co. Ltd. (Japan)
(CLICK HERE)

SUS process
ระบบงานแสตนเลส

 

© 2017 www.ooim.co.th |