บริษัท โอโอไอเอ็ม จำกัด
OOIM Co., LTD.

Group of

OOI TECHNICA Co. Ltd. (Japan)
(CLICK HERE)

Company profile
ข้อมูลบริษัทฯ

Company Name
Established
Managing Director
Director
Capital
● BOI
Details of our product

Number of Employees
Address
Land
Business
ISO 9001:2015
: OOIM Co.,Ltd.
: November 11, 2016
: Mr.Kohtaro Mori
: Mr.Kentaro Mori / Mrs.Mayumi Sakuma
: 25,000,000 Baht
: The company obtained BOI privilege
: 1.Electronics part for Flexible Printed Circuits (Aluminum ,SUS plate)

: 2.Other press part
: 15 person (Japan = 2 persons ,Thai = 13 persons)
: 888/61 Moo.19 T.Bangpleeyai, A.Bangplee, P.Samutprakarn 10540
: 580 sq.m.
: 590 sq.m.
: Preparing (Start date : July, 2017)


COMPANY GROUP

 

 
© 2017 www.ooim.co.th |